050 Pingyao

asiaweb\China\060 Xi an

061 Xi'an Tumba del emperador Jing Di

05219 Xi'an Torre de la Campana

05224 Xi'an Puerta Norte

05261 Xi'an Torre de la Campana

05262 Xi'an Torre de la Campana

05265 Xi'an Puerta Sur

05269 Xi'an Puerta Sur

05270 Xi'an Puerta Sur

05272 Xi'an Puerta Sur

05273 Xi'an Puerta Sur

05276 Xi'an Puerta Sur

05277 Xi'an Puerta Sur

05278 Xi'an Puerta Sur

05279 Xi'an Puerta Sur

05280 Xi'an Puerta Sur

05281 Xi'an Puerta Sur

05284 Xi'an Puerta Sur

05286 Xi'an Puerta Sur