Visita la meva pag Web, Gracies

Dia i Hora
Sudoku, Programa que he realitzat amb Lazarus (freepascal). Descarga'l, crea la taula, posa el num a les caselles o fes Demo i despues executa'l
Sota Linux. Sota Windows.
Web en constant construcció lamento les molesties.
RANDELLAIRES